Dicionario da Real Academia Galega Portada Características Créditos

Abreviaturas

A economía de espazo que se impón nun dicionario xustifica o uso profuso das abreviaturas. A maioría delas están destinadas a facililar información sobre o uso, información gramatical, información tecnolectal e información sobre as redes léxicas. No PDF do lado están as utilizadas neste Dicionario.
Abreviaturas
(PDF, 127 Kb)