Convenios, acordos e contratos

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia (a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística) e a Real Academia Galega polo que se instrumentan as subvencións nominativas para accións culturais e de investigación lingüística e para investimentos, e se regula o seu réxime de libramentos con cargo aos orzamentos autonómicos.

Contrato de servizos para traballos relacionados coa normalización, elaboración de contidos divulgativos e difusión da toponimia galega, entre a Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia (a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística) e a Real Academia Galega.
Resolución da Subsecretaría de Ciencia e Innovación, pola que se concede a subvención que regula a concesión directa de diversas subvencións ao Instituto de España, Reais Academias e a outras entidades, a favor da Real Academia Galega.
Convenio de colaboración entre a Excma. Deputación Provincial da Coruña e a Real Academia Galega para financiar a programación anual de actividades.
Convenio canalizador da subvención nominativa outorgada por Vicepresidencia – Área de Cultura da Excma. Deputación Provincial de Lugo á Real Academia Galega, co obxecto de colaborar no financiamento de gastos de funcionamento.
Subvención nominativa da Excma. Deputación Provincial de Ourense a favor da Real Academia Galega para gastos de funcionamento.
Axuda económica da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra para actividades.
Contrato entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a través do Museo de Pontevedra, e a Real Academia Galega para cesión de obras de arte.
Convenio entre o Concello da Coruña e a Real Academia Galega para contribuír ao sostemento dos gastos xerais da entidade e dos gastos ordinarios.
Subvención da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), en favor da Real Academia Galega, para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia, cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.
Convenio entre a Fundación Barrié e a Real Academia Galega para a edición electrónica do Dicionario da RAG e o Portal das Palabras.
Axuda económica da Dirección Xeral de Políticas Culturais da Xunta de Galicia para o desenvolvemento do simposio da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas.
   

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete