A Torre de Hércules (A Coruña) é o único faro de orixe romana que segue en funcionamento. A visita terá lugar cadrando coas celebracións do décimo aniversario da declaración como Patrimonio da Humanidade deste monumento.