O dicionario galego na túa web

Por medio dun sinxelo proceso podes colocar o buscador do Dicionario da Real Academia Galega nas túas páxinas.

Ao implementar ese servizo achegarás unha utilidade ás túas visitas e axudarás a difundir o dicionario da lingua galega.

Grazas

 

Como se visualizará?

 

A caixa de busca redimensiónase automaticamente para adaptarse ao largo das columnas da túa web.

 

Copia este texto e colócao na túa páxina

 

<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="https://academia.gal/dicionario/rag"/></iframe>