Publicado na Habana entre 1878-1902 e dirixido por Waldo Álvarez Insua. Un dos máis antigos e importantes órganos de expresión da emigración galega en Cuba.

1 de 10
Xornal de tendencia provinciacialista fundado en Compostela 1841 e dirixido por Díaz de Robles.

2 de 10
Fundado en Compostela en 1800 e de curta duración, é considerado o primeiro xornal galego. De corte progresista, estaba a favor do acceso das mulleres á educación.

3 de 10
Fundado en Ourense en 1935 e pechado en 1936, era o voceiro das Mocidades Galeguistas. Nel escribiron Celso Emilio Ferreiro, Fernández del Riego ou Illa Couto, entre outros nomes.

4 de 10
Revista especializada en cuestións culturais e no debate intelectual, foi fundada en Compostela en 1860 por Moreno Astray.

5 de 10
Xornal de signo rexionalista fundado en Vigo en 1856 no que colaboraría asiduamente Manuel Murguía. Na súa imprenta editaríase tamén "Cantares gallegos", de Rosalía, en 1863.

6 de 10
Continuador do "Diario de Santiago", foi editado entre 1809 e 1812. De signo liberal, estaba especializado en temática lexislativa.

7 de 10
Voceiro histórico do nacionalismo galego en diferentes etapas e localizacións, tanto do noso país como no exilio. Nel participou a práctica totalidade das figuras do nacionalismo contemporáneo.

8 de 10
Semanario coruñés de 1860 e primeira publicación redactada integramente en galego. Nel escribía Francisco María de la Iglesia so o pseudónimo de Mingos Gallego.

9 de 10
Semanario editado en Ourense e dirixido por Valentín Lamas Carvajal. Foi o primeiro xornal editado integramente en galego e chegou a contar cunha tirada de 4000 exemplares, unha cifra máis que notable naquela altura.

10 de 10

Sobre a Hemeroteca da Real Academia Galega
 

FONDOS

A hemeroteca conserva nos seus fondos máis de 2.500 cabeceiras de revistas publicadas ao longo dun período de douscentos anos. De especial importancia é a sección de publicacións galegas, que reúne títulos tan significativos como Diario de Santiago, Semanario instructivo, El Idólatra de Galicia, O Vello do Pico-Sagro, A Nosa Terra, Nós ou Vida gallega. Tamén resulta de grande interese o conxunto de revistas americanas, editadas as máis delas polas colectividades galegas que viviron na emigración cubana e arxentina a finais do século XIX e principios do XX.
Polo seu valor histórico cómpre mencionar tamén as revistas que proceden de coleccións persoais, e moi nomeadamente aquelas que pertenceron a Manuel Murguía, a Emilia Pardo Bazán, aos irmáns Antonio e Francisco Mª de la Iglesia, e, máis recentemente, ao académico Isidro Parga Pondal.

SERVIZOS

Información e referencia
Aténdense as consultas na propia Hemeroteca e tamén por teléfono, fax, correo postal e correo electrónico.
Están a disposición dos usuarios o catálogo e mais unha colección de referencia de libre acceso na sala de lectura.
 
Consulta na sala
Agás a colección de libre acceso, é necesario cumprimentar unha papeleta de pedimento e acatar as normas existentes para un correcto uso dos fondos.
Pode consultar as normas de uso da Hemeroteca visualizando este .pdf [99 Kb] 
 
Reprografía
As reproducións de fondos están limitadas polas características e estado de conservación dos mesmos así como pola lexislación sobre propiedade intelectual vixente.
Pode acceder ao formulario de reprodución premendo aquí [156 Kb]
 

HORARIO


De acordo coas medidas aprobadas polas autoridades para facer fronte á pandemia da covid-19, as persoas usuarias dos servizos de arquivo,  biblioteca e hemeroteca deberán pedir cita previa a través dos correos electrónicos arquivo@academia.gal, biblioteca@academia.gal e hemeroteca@academia.gal, e no teléfono 981 20 73 08.  

 


 

Horario de atención ao público:
De luns a xoves de 9:00 a 14:45 e de 16:30 a 19:45 horas, e o venres de 9:00 a 14:45 horas.
 
Horario de verán:
Meses de xullo e agosto, de luns a venres, de 9:00 a 14:15 horas.
 
- A RAG permanecerá pechada en horario de tarde os seguintes días:

 

24 de febreiro, 17 de marzo e 7 de decembro de 2020.

- A RAG permanecerá pechada os seguintes días:

1 de xaneiro, 6 de xaneiro, 25 de febreiro, 19 de marzo, 9 de abril, 10 de abril, 1 de maio, 24 de xuño, 7 de outubro, 12 de outubro e 8 de decembro e 25 de decembro de 2020.

Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete