Novas na categoría comunicados.

Praza de comunicación. Resolución

7/8/15 | Relación de candidatos seleccionados para a praza de comunicación por orde de prelación e preferencia.

Praza de comunicación: relación de persoas seleccionadas para a entrevista

7/1/15 | Listaxe definitiva de candidatos/as seleccionados/as para realizaren a entrevista para a praza de comunicación.

Praza de comunicación: listaxe de solicitudes recibidas

6/29/15 | O vindeiro día 1 de xullo ás 14:30 horas (aprox.) publicarase na web da Academia a listaxe de solicitantes seleccionados para a entrevista persoal, ao tempo que se indicará o día e hora de celebración desta.

Convocatoria dunha praza de comunicación

6/12/15 | A Real Academia Galega convoca un concurso aberto para cubrir unha praza de comunicación. As persoas interesadas poderán presentar a solicitude na sede da institución a partir do luns 15 e ata o xoves 25 de xuño de 2015.

A Academia presenta recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional

4/28/15 |
A Academia, por acordo do seu Plenario, decidiu presentar un recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional contra a recente sentenza do Tribunal Supremo sobre o previo recurso de casación relativo á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia verbo do Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario.

Declaración da Academia sobre a sentenza do Tribunal Supremo

3/27/15 | A seguir, reproducimos a declaración da Real Academia Galega sobre a sentenza do Tribunal Supremo verbo do recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no Ensino non universitario de Galicia.

O galego dá vida, pola vida do Galego. Declaración institucional da Real Academia Galega

1/30/15 | A Real Academia Galega fai pública a seguinte declaración institucional sobre os datos estatísticos recentemente coñecidos que describen un preocupante retroceso do uso do galego.

A Academia solicita a inclusión expresa da toponimia tradicional na definición do 'Concepto de patrimonio cultural inmaterial'

11/17/14 |
A toponimia, ou conxunto das denominacións propias dos lugares, representa unha parte ben importante do patrimonio inmaterial dos pobos, recoñecida como tal por parte dos organismos culturais internacionais.

A Academia urxe a Xunta de Galicia a avaliar a situación do galego no ensino

6/19/14 | Segundo o artigo 1 dos seus estatutos, “a Real Academia Galega é unha institución científica que ten como obxectivo fundamental o estudo da cultura galega e especialmente a ilustración, defensa e promoción do idioma galego”.

Comunicado da Real Academia Galega sobre a escolla pulpo/polbo

3/28/14 | A Real Academia Galega ratifícase na súa escolla de polbo como forma normativa recomendable, tal como estableceu xa no seu Vocabulario ortográfico da lingua galega e no Dicionario da lingua galega, polas seguintes razóns:
Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete