Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Gonzalo Brañas Fernández
A Coruña, 17/12/1866


27/07/1941


Narciso Correal y Freyre de Andrade, Alejandro Barreiro Noya, Eladio Rodríguez González e Julio Dávila Díaz


*O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número, no acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Academia, o presidente, Manuel Casás. Gonzalo Brañas Fernández formaba parte deste grupo de académicos.
Manuel Casás Fernández


Francisco Díaz-Fierros Viqueira (28/09/2002 - )
Isidoro Millán González-Pardo (17/05/1975 - 12/06/1978)
Manuel Gómez Román (30/12/1951 - 11/11/1964)
Gonzalo Brañas Fernández (27/07/1941 - 02/08/1948)
David Fernández Diéguez (28/03/1925 - 23/12/1936)
Adriano López Morillo (17/11/1910 - 30/01/1913)
José Ogea Otero (27/10/1905 - 03/12/1909)
Ángel Amor Ruibal (04/09/1905 - 27/10/1905)


Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete