Membros da Academia Pleno De honra De número Correspondentes

Olga Gallego Domínguez
Ourense, 08/12/1923


15/11/1986


Manuel Chamoso Lamas, Francisco Ogando Vázquez e Francisco Xavier Río Barja


As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime
Antonio Gil Merino


Xosé Luís Regueira Fernández (02/06/2012 - )
Olga Gallego Domínguez (15/11/1986 - 04/09/2010)
Francisco Vales Villamarín (27/07/1941 - 25/08/1982)
José García Acuña (15/11/1932 - 10/06/1933)
Manuel Martínez Murguía (04/09/1905 - 01/02/1923)


Olga Gallego Domínguez (Ourense, 8 de decembro de 1923 - Ourense, 4 de setembro de 2010) cursou Filosofía e letras na Universidade de Santiago de Compostela e en 1955 ingresou por oposición no Corpo de Auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e Museos, tres anos despois, por nova oposición, ingresou no Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos e foi destinada á Biblioteca Pública e ó Arquivo da Delegación de Facenda de Vigo. Nesta cidade realizou un importante labor, non só á fronte dos organismos que dirixiu, senón que tamén verificou os catálogos da Fundación Penzol, os das bibliotecas da Escola de Comercio e do Instituto de Ensino Medio Santa Irene, o da biblioteca da Caixa de Aforros e tamén colaborou durante tres veráns na catalogación da biblioteca do Mosteiro de Guadalupe, en Cáceres.

En virtude dun concurso de traslado accedeu aos cargos de directora do Arquivo Histórico Provincial e do Arquivo da Delegación de Facenda de Ourense, cargos desempeñou ininterropidamente desde 1968. Durante os anos 1951-1954 ordenou e clasificou o Arquivo Diocesano de Ourense.

Foi membro e directora de sección do grupo de colaboradores Marcelo Macías do Museo Arqueolóxico de Ourense desde a súa fundación por Ferro Couselo no ano 1972. Pertenceu ao Padroado da Fundación Penzol, ao Padroado Ramón Otero Pedrayo; foi membro correspondente da Ral Academia da Historia desde 1980 e pertenceu á Real Academia Galega como membro umerario desde novembro de 1986, data en que deu lectura ao discurso As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo Réxime e a quen contestou en nome da institución Antonio Gil Merino. En 1974 foi condecorada co Lazo da Orde de Alfonso X.

É autora de diversas publicacións e traballos, entre eles, "Plata labrada que en 1601 había en Orense" Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense, 1949; "La obra del entallador Aymon Pourchelet en Orense, 1580-1630" Boletín Auriense, 1971; "Unha xoia bibliográfica da Biblioteca Penzol" 1972; "Torres, puertas y cerca de la ciudad de Orense" Boletrín Auriense, 1973; "Demografía orensana desde el siglo XIV al XIX" Boletín Auriense, 1973; "La peste en Orense desde el siglo XIV al XIX" 1973; "Notas sobre algunas ermitas orensanas" 1975; "Hospitales de la provincia de Orense", Boletín Auriense, 1976; El Monasterio de Celanova a mediados del siglo XIX" 1977; "El catastro del Marqués de la Ensenada en Orense y Pontevedra, y su mecanización" 1976, en colaboración con Pedro López Gómez; "Arquivos, autonomía e dereitos cidadáns" 1978, en colaboración con varios autores; "El Archivo Histórico Provincial de Orense" Orense, 1978;  "Evolución de la propiedad de los montes en la provincia de Orense" Boletín auriense, 1978; "Catálogo de textos y disposiciones legales impresos" 1979; "Clasificación de los fondos documentales de los Archivos Históricos Provinciales" 1980, en colaboración con Pedro López Gómez; "Guía das coleccións bibliográficas e documentais da Fundación Penzol" 1980, en colaboración con Pedro López Gómez.Dicionario

Novas da Academia

Subscríbete