Algunhas publicacións sobre o autor e a súa obra


ALVARELLOS, H.: "Antonio Fraguas Fraguas", Territorio auroral: 36 memorias vivas de Compostela, Santiago, 1997.

Antonio Fraguas Fraguas, 1905 - 1999. Ofrenda no seu centenario, Museo do Pobo Galego - Fundación Antonio Fraguas Fraguas - Xunta de Galicia:
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: "O galeguista de Cotobade".
GONZÁLEZ PEREZ, C.: "Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999: Vida e obra".
GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: "O etnógrafo Antonio Fraguas".
EIRAS ROEL, A.: "O profesor Antonio Fraguas e as súas achegas á historiografía galega do século XX".
GUITIÁN, L.: "A xeografía na obra de don Antonio Fraguas".
ENRÍQUEZ MORALES, Mª. X.: "Don Antonio Fraguas: unha vida dedicada á docencia".
BERAMENDI GONZÁLEZ, J.: "O soldado fiel".
GARCÍA MARTÍNEZ, C.: "Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos".
FERNÁNDEZ CERVIÑO, Mª. X.: "Os doce mil fillos de don Antonio (e unha manda de afillados)".
PRECEDO LAFUENTE, M. X.: "A relixiosidade de don Antonio Fraguas".
MÉNDEZ GARCÍA, R. Mª.: "Bibliografía".

FILGUEIRA VALVERDE, J.: "Fraguas y Fraguas, Antonio", Gran Enciclopedia Gallega, XIV, Santiago -Xixón.

FILGUEIRA VALVERDE, J.: "Fraguas Fraguas, Antón", Gran Enciclopedia Galega, XIX, Lugo.

GARCÍA MARTÍNEZ, M. C.: "Antonio Fraguas", Galegos na escaleira, A Coruña, 1995.

GARCÍA MARTÍNEZ, M. C.: "Antonio Fraguas Fraguas: Home ilustre, nobre, humilde e sapientísimo", A cidade dos xornalistas: rúas e prazas con historia de Santiago de Compostela, A Coruña, 2010.

GONZÁLEZ PÉREZ, C.: Galegos na Historia: Antonio Fraguas Fraguas: profesor, xeógrafo, historiador, antropólogo, galego de ben, Vigo, 1998.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: "D. Antonio Fraguas. Produción etnográfica e dimensión humana", Medicina popular e antropoloxía da saúde. Simposio Internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1997.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: "Notas dunha conversa con Antonio Fraguas", Revista Galega do Ensino, 17, nov., 1997.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: "Don Antonio Fraguas: biografía y obra", Galicia en Madrid, 2, Madrid, 2002.

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M.: "Don Antonio Fraguas. Investigador e divulgador de moi diversos saberes", Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago: Memoria 2007, Santiago.

LATAS, R. "Antón Fraguas, cronista oficial de Galicia", Encrucillada, 95, Santiago, 1995.

LORENZO VÁZQUEZ, R.: "Antonio Fraguas Fraguas", Boletín da Real Academia Galega, A Coruña, 2000.

LUNA SANMARTÍN, X.: "Antonio Fraguas Fraguas: Lalín, lembranza de tempos idos", Descubrindo, 4, 2002.

MARTÍNEZ, T.: "Antonio Fraguas Fraguas", Galegos, 21, 2015.

MEDEIROS, A.: "Evocaçoes. Um polígrafo galeguista, a etnografía e a presença da morte na Galiza contemporânea", Adra, 0, Santiago, 2005.

MOURELLE DE LEMA, M.: "A propósito de la biografía de Antonio Fraguas y Mª Victoria Fernández España", Galicia en Madrid, 68, Madrid, 2001.

PAZOS GÓMEZ, M.: "De cando D. Antonio Fraguas dixo que a música é unha cousa que namora", Adra, 3, Santiago, 2008.

RÍO BARJA, F. X.: "In memoriam, Antonio Fraguas Fraguas", Academia Galega de Ciencias, 18, 1999.

TORRES QUEIRUGA, A.: "Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999)", Encrucillada, 115, 1999.

VALENTINE, K. B., e G.: "Antón Fraguas Fraguas. Expert and Narrator of Galician Popular Culture : Bo coñecedor e narrador da cultura popular galega". Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies : University of Oxford, 26-28 September 1994 = Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos : Universidade de Oxford, 26-28 setembro 1994, Oxford, 1997.

VILAVEDRA, D. (coord.): Diccionario da Literatura Galega, Vigo, 1995.

Xeada. Xornal do I.E.S. "Antonio Fraguas". Monográfico Antonio Fraguas, Santiago, 1997:
DOBARRO POSADA, X. A.: "Presentación do director".
ANAÍS: "Biografía e obra".
GONZÁLEZ PÉREZ, C. "Os anos de estudiante do profesor Fraguas".
MARÍA E AMELIA: Entrevista.
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: "A personalidade cultural de Antonio Fraguas".
ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, X.: "A humanidade de don Antonio".
SENÍN, X.: "O máis destacado: a súa personalidade".

Xeada: Xornal do I.E.S. "Antonio Fraguas". In memoriam, marzo, Santiago, 2001:
SÁNCHEZ BUGALLO, X. A.: "Antonio Fraguas en Compostela".
ESTÉVEZ FERNÁNDEZ, X.: "Como se aínda estivera connosco".
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: "Xurdo esculcador do saber popular".
SENÍN, X.: "Un conto para Don Antonio".
QUINTÁNS SUÁREZ, M.: "D. Antonio Fraguas: unha vida consagrada á investigación e ó maxisterio".
FERNÁNDEZ CERVIÑO. Mª. X.: "Memoria de Antonio Fraguas".
MÉNDEZ GARCÍA, R.: "Don Antonio Fraguas e os libros".
GARCÍA LORENZO, E.: "Antonio Fraguas e Cotobade, a súa terra natal".
ANTELO BOQUETE, L. e NOIA CEREIJO, Mª. X.: "Breve biografía de don Antonio".
ISORNA, X. (O.F.M.): "Homilía do funeral celebrado na memoria de D. Antonio Fraguas na igrexa de San Francisco de Compostela o 9 de novembro de 1999".
GARCÍA LIÑEIRA, Mª. e TOMÉ CRUZ, A.: Entrevista.

Antonio Fraguas na Galipedia